Какво е предназначението на стъклопакета?

Прозорците са най-слабото място на едно жилище, тъй като през тях се осъществяват най-големите топлозагуби. Стъклопакетите обикновенно съставляват от 75% до 90% от площа на прозореца, което им придава важна роля при топло и шумоизолацията на вашия дом.

Съществуват различни вариации на стъклопакети, притежаващи различни качества. Основна характеристика е броя на стъклата - предлагат се с две стъкла (еднокамерни) и с три стъкла (двукамерни или т.н. троен стъклопакет). Съществуват и различни видове стъкла, които могат да се комбинират помежду си. От тях по-важни са стъклата с топлоизолационни качества, които вписват вашите прозорци в европейските стандарти за енергийна ефективност на вашето жилище.

Двоен стъклопакет (еднокамерен)

Двойният стъклопакет представлява две стъкла разделени помежду си посредством дистанционер, сформиращи една изолационна, херметически затворена въздушна камера. Двойните стъклопакети имат различни ширини, като най-често са между 20мм и 32мм, но се изработват и други нестандартни ширини в зависимост от използвания профил за дограма. Дебелината на самите стъкла стартира от 4мм.
Най-често използвани двойни стъклопакети са тези с ширина 20мм при алуминиеви конструкции и 24мм при 3 и 4-камерни PVC профили. Двойният стъклопакет осигурява здравина на прозореца, като същевременно осигурява добра изолация от външната среда.

Троен стъклопакет (двукамерен)

Тройният стъклопакет представлява три стъкла разделени помежду си посредством два дистанционера, сформиращи две изолационни, херметически затворени въздушни камери. За тях са характерни по-големите ширини, като обикновенно започват от 32мм и достигат до над 50мм. Имат по-добри звукоизолационни качества, особенно ако комбинираните стъкла са с различна дебелина, което води до по-добро поглъщане на резонансните трептения. Тройният стъклопакет е скъпа инвестиция и е добре поне едното стъкло да бъде термоизолационно. Препоръчваме инвестиция в двоен стъклопакет със термо стъкло стъкло пред троен с три обикновенни стъкла.

Видове стъкла и стъклопакети

Съществуват стъкла с много разнообразни характеристики, целящи да задоволят различни специфични нужди на клиента. Основно се използва обикновенно бяло или наречено още флоатно стъкло с дебелина 4мм. От специалните стъкла са по-разпространени тези имащи топлоизолационни качества. Това са нискоемисийно стъкло, познато още като К-стъкло и високоенергийно стъкло, познато още като Сънержи, четири сезона, всесезонно, термо стъкло и др. Повече информация за тези стъкла и разликата между тях ще откриете в секцията Полезно.

Друг вид разпространени стъкла, предимно при изработката на врати или преградни стени, са Орнаментните стъкла. Те пропускат светлината, но не позволяват свободно наблюдаване през тях. Степента на замъгление или разпознаването на ясен образ, зависи от различните видове шарки и орнаментики. Могат да бъдат включени в стъклопакет или да се монтират като единично стъкло.

Често се използва и ламинирано стъкло наричано още "Триплекс", което е от категорията безопасни стъкла (Safety glass). Представлява две или повече стъкла, слепени помежду си посредством тънък прозрачен филм смола или фолио. При удар стъклото се чупи, но парченцата остават залепени за смолата и не се разпадат и разпиляват по земята. Прилага се при изработка на витрини, парапети, ниски конструкции, където е възможно стъклото да бъде случайно ударено и други места с висока степен на риск от счупване (най-често обществени сгради и помещения). Може да бъде използвано самостоятелно, както и в комбинация с други стъкла в стъклопакет.

Към категорията на безопасните стъкла приспадат още и видовете калено стъкло и армирано стъкло. Каленото стъкло преминава специална обработка и притежава по-голяма здравина. При удар се разпада на малки незаострени парчета. Армираното притежава вградена метална мрежа и преминава специална обработка, което го прави пожаро и ударо-устойчиво. При счуване мрежата задържа отделните парчета.

Предлагат се също Цветни и Огледални стъкла. Те имат декоративен характер и по-ниска светлинна пропускливост, но отразявайки част от слънчевата енергия имат добър ефект през лятото. Цветните се предлагат най-често в различни нюанси на зелено, синьо и кафяво. Огледалните отразява светлината и създава огледален ефект. Този ефект не съществува, когато се гледа от вътрешната страна на стъклото.